دسته: مقاله ها

ماجرای «کاسپین» ‌ها چیست و آن را چگونه باید دید؟

در جامعه ما از صد و چند سال پیش تا حال، از وقتی که شیوه تولید سرمایه‌داری شروع به رشد و گسترش نمود تا امروز، ترجیع بند کلام سرمایه‌داران و نمایندگان فکری آنها خطاب به کارگران معترض و عاصی این بوده است که: «سرمایه‌داری به ذات خود ندارد عیبی – هر عیب که هست در […]

عوامفریبی با تئوری « اقتصاد نفتی »

توضیح: متن حاضر، خلاصه و تغییریافته مقاله ارزنده ” ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد نفتی و استبداد نفتی! ” به قلم ناصر پایدار است. ما مطالعه این اثر ارزنده را به همه فعالان جنبش کارگری توصیه می‌کنیم. ***** سالهاست که طیفی از سرمایه‌داران و اندیشمندان اقتصاددان و سیاستمدارش در مدرسه و دانشگاه، در کوچه و خیابان […]

ویژه نامه «خاورمیانه»

  هم‌زنجیران کارگر خاورمیانه و سراسر جهان! خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری باردار فاجعه‌های انسانی وحشتناک است. بورژوازی منطقه در شیپور جنگ می‌دمد. همه چیز می‌تواند اتفاق افتد. سیاه‌ترین سناریوها احتمال وقوع دارند. آنچه تا چند ماه یا حتا چند هفته پیش بسیار بعید و دور از ذهن تلقی می‌شد، اینک در مرکز ثقل […]

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی

  پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند. این در حالی است که کمبود نیروی کار در بیمارستان‌ها بیداد […]

سرمایه، نبش قبر «ملت» و سینه‍زنی توده‌های کارگر

  این نوشته پیش از حوادث روزهای اخیر تهیه شده و آنچه رخ داده است نیاز به هیچ تغییر را در هیچ نکته آن پدید نیاورده است. ***** در طول ماه جاری، دنیا شاهد وقوع دو رخداد ارتجاعی مضحک، در دو نقطه از جهنم سرمایه‌داری، در کنار انبوه رویدادهای سیاه روزمره دیگر بود. در کردستان […]

سیاهی «ازدواج سفید» در غیاب جنگ علیه سرمایه

  مشکل در سیاهی و سفیدی ازدواج‌ها نیست. معضل در وجود سرمایه و غیبت کبرای جنبش رادیکال سرمایه ستیز طبقه کارگر است. حتما خیلی‌ها خواهند گفت که آخر ازدواج چه ربطی به سرمایه‌داری و مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری و نوع این حرف‌ها دارد. آنان که چنین می‌پندارند از دو حال خارج نیستند، یا سرمایه‌دار، […]

منطقه انرژی پارس، قلب تپنده سرمایه و کوره ذوب جان توده‌های کارگر

  اگر سرمایه‌داران می‌توانستند تمامی استخوان و پوست و رگ و پی کل کارگران دنیا را یکجا و در یک لحظه به سرمایه خود تبدیل نمایند و در عین حال روند تولید سرمایه را استمرار بخشند قطعاً، بدون هیچ تردید این کار را انجام می‌دادند. آنها حتما این کار را می‌کردند و همزمان آن را، […]

خانه‌های خالی حاصل کار و نیاز سکونت خود را تصرف کنیم

  چند ماه پیش عباس آخوندی وزیر مسکن دولت سرمایه‌داری اعلام داشت که تعداد خانه‌های خالی در کشور، در فاصله میان 1385 تا 1395 از 660 هزار به 2600000 ( دو میلیون و ششصد هزار( واحد رسیده است. او در همان سخنرانی تصریح کرد که: 1. شمار خانه‌های مسکونی همواره از تعداد خانوارها افزون‌تر بوده […]

اسطوره‌ها

  اسطوره‌ها، بیان افسانه‌ای پندارها، باورها و خرافه‌های مستولی بر زندگی انسان‌ها در گذشته‌های دور و هزاره‌های پیشین تاریخ هستند. فراموش نکنیم که تصورات، توهمات، افکار و رؤیاهای مسلط هر دوره را معمولا طبقات حاکم آن دوره می‌بافند و سلاح استیلای خود می‌سازند، درست به همین خاطر خرافه‌ها، افسانه‌ها و پندارهای مسلط اعصار، علی العموم […]

اشتغال‌زایی با نرخ استثمار 3600%

  متوسط نرخ استثمار کارگران در جهنم سرمایه‌داری ایران 1200% است!! فعالین رویکرد ضد سرمایه‌داری استیلای این نرخ هولناک استثمار بر شرایط کار و زندگی طبقه کارگر را بارها و با رجوع به گزارش‌های منتشر شده از سوی مراکز برنامه‌ریزی و آمارگیری جمهوری اسلامی برای توده‌های کارگر تشریح کرده و به تصویر کشیده‌اند. شلاق استثمار […]