دسته: مقاله ها

اطلاعیه کارگران هفت تپه و توضیحات انتقادی ما

اطلاعیه  جمعی از کارگران هفت تپه با شعار زن زندگی آزادی و با فریادهایمان به سایر مردم معترض و برحق بپیوندیم. ما خواهان آزادی کامل و حق پوشش، نظر، عقیده، رای، بیان، انجمن، حزب، تشکل و همچنین خواهان برقراری فوری آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، برقراری فوری حداقل دستمزد مطابق با بیست و سه […]

جنبش کارگری بدون هویت طبقاتی کارگری!

اگرعروج اردوگاه شوروی سابق هویت ضد کار مزدی جنبش کارگری را بمباران کرد، فروپاشی همان اردوگاه به قطب مسلط و درنده سرمایه داری جهانی فرصت داد تا جنبش کارگری جهانی را از هویت کارگر بودن خود ساقط سازد. این شوم ترین و فاجعه بارترین حادثه ای است که رخ داده است. کارگر اروپائی قرن نوزدهم […]

این جنبش کارگری است که در طغیان است!

کارگران! درفش کارزار طبقاتی و ضد سرمایه داری افرازید! همزنجیران کارگر! همه جا، در دیواندره، سقز و سنندج، در مشهد، اصفهان و شیراز، در تهران، مهاباد و رشت، در گوشه، گوشه جهنم سرمایه داری ایران، ما و فقط ما توده کارگریم که خیابانها را خاکریز کارزار کرده ایم. ما کارگران صنعت، آموزش، درمان، هتل، رستوران، […]

کشتار «ژینا» ها، قهر سبعانه سرمایه برای بقا

قتل دهشت زای مهسا «ژینا» توسط ماشین کشتار رژیم اسلامی سرمایه، موج خشم و قهر صدها میلیون انسان را در سراسر جهان به طغیان آورده است. صدای عصیان و خیزش در نقطه، نقطه جهنم سرمایه داری ایران بلند است، در سقز، سنندج و شهرهای دیگر کردستان صداها بلندتر، پرطنین تر، پرخروش تر است. واکنشها شکوهمند […]

بی آبی

بی آبی مفرط نه تنها در مناطقی نظیر سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و اصفهان بلای جان و مشکل روزمره توده های کارگر شده بلکه مدتها است که کارگران مناطق پر آب و بارانی نظیر کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و همدان و برخی مناطق شمالی نیز با مشکلات تامین آب شرب مواجه […]

طرح چند نکته با کارگران، در حاشیه اختلاس 92 تریلیون تومانی درون فولاد مبارکه

فولاد مبارکه، یکی و فقط یکی از 500 تراست برتر و یکی از چند هزار مؤسسه بزرگ یا متوسط صنعتی، مالی، تجاری، «خدماتی» سرمایه داری ایران است. این شرکت مواد اولیه مورد نیاز 3000 کارخانه در حوزه های تولید لوله، پروفیل، نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزات سبک و سنگین، ساختمان، غذائی، […]

فروماندگی ها را توانائی، نمی شودها را می شود کنیم.

کارگران استان چهارمحال و بختیاری در طول روزهای اخیر، خشمگین و عاصی از گرانی، بیکاری، بی آبی، بی نانی، بی سرپناهی مراکز کار را تعطیل کردند و به خیابان ریختند. چند میلیون کارگر خوزستانی نیز چندین دهه است همین وضع را دارند، اگر در کارخانه ای، شهری به اعتصاب خود پایان می دهند، در کارخانه […]

به جنگ سرمایه داری رویم!!

در جهانی وارونه زندگی می کنیم. دنیایی که در آن خرید و فروش انسان (کارگر) همانند یک کالا و به دور انداختن آن بعد از تاریخ مصرفش امری طبیعی شمرده می شود!! خانه داری که فرساینده جسم و تباهساز شعور زنان است، وظیفه مقدس اعلام می گردد!! نهاد بالای سر و انگل صفت دولت، ضرورت […]

به کارگران پیمانی پروژه ای نفت

شما کارگران پروژه ای نفت چند سالی است که در حال مبارزه اید، بارها با اتکا به نیروی خود، اعتصاباتی سراسری را برنامه ریزی کرده و لباس اجرا پوشانده اید. مبارزات شما درس های با ارزشی برای همه جنبش کارگری داشته است. در شرائطی که بدبختانه و دردناک شاهد آویزان بودن بخشی از جنبش کارگری […]

بازهم سخنی با کارگران پروژه ای نفت

مبارزات کارگران پیمانی نفت از چند سال پیش تا حال در فاصله میان خوزستان تا بندرعباس، همچنان پیروزمندانه در غلیان و جوشش است. ما بارها نکات ارزنده و درس آموز این جنبش را برشمرده ایم. اشاره داشتیم که این اعتصابات مثل زنجیره عظیم اعتصابات طبقه کارگر ایران بساط دخیل بندی به قانون، آویختن به احزاب […]