دسته: مقاله ها

کارگران گرسنه، بیخانمان و در زنجیر!

همه ما همین الان در هر کجا که هستیم، در کارخانه، بیمارستان، کشت و صنعت، نفت و گاز، شبکه حمل و نقل، بندر، ساختمان سازی، مدارس، خانه، خیابان، شهر، روستا و محله، در حال عصیان، اعتصاب و اعتراض می باشیم. همگی از وضعیت مرگبار زندگی خود عاصی هستیم. مبارزات ما دیری است که بر روی […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 12)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

به کارگران هفت تپه!

قریب 3 هفته است که کارگران هفت تپه چرخ تولید را از کار باز داشته اند و در چهاردیواری شرکت دست به اعتراض و راهپیمائی زده اند. خواست های آنان لغو خصوصی سازی، توقف هر نوع اخراج همزنجیران، بازگشت بدون هیچ قید و شرط کارگران اخراجی، تعیین تکلیف شرکت هفت تپه، پرداخت بلادرنگ مزدهای معوقه، […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 11)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

پارس جنوبی، فلاکت ها، فاجعه ها و پیکارها

پایان بهمن ماه 1398، چهار ماه و چندی پیش، آخرین باری است که کارگران پارس جنوبی چیزی زیر نام دستمزد دریافت کرده اند. در طول این چند ماه، کارگران فازهای مختلف مدام و مستمر در حال اعتراض بوده اند. اجتماع در محل کار، سر دادن فریاد گرسنگی، بروز خشم و قهر، عصیان و مطالبه مزدهای […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 10)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 9)

طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای […]

جنگ سرمایه داران و کارگران در جام جهانی کرونا

کرونا بحران سرمایه داری را به گونه ای فاحش تعمیق کرده است. بحرانی که مولود کرونا نیست، از ژرفنای هستی سرمایه داری می جوشد، درسالهای اخیر آغاز نگردیده است، از 2008 شروع نشده است، پیشینه تاخت و تاز طوفانی آن به یکی، دو دهه اخیر هم محدود نیست. بحرانی که دهه ها است در شریان […]

از آتش کوره ها تا موج هریرود، از فاشیسم نازی تا فاشیسم اسلامی

قرار بود و قرار است که کل کارگران دنیا قدرت طبقاتی واحد و یک تنه ای علیه کل نظام سرمایه داری و طبقه درنده سرمایه دار جهانی باشند. بیرق رهائی انسان را انترناسیونالیسم سرخ ضد کار مزدی توده کارگر افراشت. اما کارگران بسیار سریع این بیرق را در سیاهی زار دهشت زای رفرمیسم راست اتحادیه […]

خرید و فروش سهام و آینده ما

سرمایه ­داری ایران همانند همه جهان در چنبره بحران اقتصادی دست­و­پا می­زند. وجود تحریم­ها که سرمایه اجتماعی ایران را از حضور متعارف در روابط اقتصادی و اجتماعی دنیای سرمایه­داری محروم کرده است بر شدت عوارض بحران افزوده است. در مواجهه با این وضعیت، رژیم اسلامی سرمایه دست به دامن طرح واگذاری سهام و عرضه اوراق […]