دسته: مقاله ها

دستور کار جنبش روز

1 – خورد و خوراک و پوشاک، مسکن، دارو و درمان، آب، برق، گاز، وسائل خانه، آموزش، نگهداری کودکان و سالمندان باید از حیطه داد و ستد کالائی، پولی سرمایه داری خارج گردد. کل اینها باید بدون پرداخت هیچ ریال در اختیار همه آحاد انسان ها قرار گیرد. 2 – کار خانگی زنان محو، قبل […]

«سود سازی از درد و رنج» توسط سرمایه

نفس شیوه ی تولید سرمایه داری بر رابطه ای قرار دارد که استثمار انسان از انسان را ممکن می سازد. نه این که در شیوه های تولید قبلی استثمار وجود نداشته است بلکه به طور مثال در برده داری انسان برده در بست کل زندگی اش به برده دار تعلق داشت حتی بچه هایش به […]

به همزنجیران! کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟

روز 22 خرداد نمایش اعتراضی کارگران بازنشسته درمیدان بهارستان نسبت به روزهای قبل گسترده تر و شدت قهر و خشم کارگران افزون تر بود. کثرت جمعیت به حدی رسید که قسمت جنوبی میدان نیز محل ازدحام معترضان شد. نیروهای دژخیم پاسدار سرمایه با قهر و خشم سبعانه به تجمع سه نفر به بالا حمله می […]

نگاهی به خیزش کارگران در گلپایگان، الیگودرز و چند شهر در چهارمحال بختیاری

گرسنگی، فقر، بیکاری و به دنبال آن مبارزه با نظام بانی استثمار، فرودستی و سیه روزی در این مناطق پیشینه ای به قدمت ظهور برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری دارد. هر کدام از این شهرهای کوچک و بزرگ درتاریخ خود  داستان هایی از فقر و نداری در یک سو، ددمنشی و درندگی طبقه مسلط […]

در مقابل هجوم همه جانبه به سفره خالی خود چه کنیم؟

رژیم سرمایه داری اسلامی ایران موج جدیدی از تهاجم به سفره خالی ما کارگران را آغاز کرده است. محدود ساختن مشمولین دریافت یارانه های نقدی، رشد انفجاری قیمت مایحتاج حیاتی و سرانجام رد مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق بازنشستگان و افزایش تنها 10 درصدی آن. این هجوم بسیاری از کارگران را به خیابانها کشاند. شعارهای […]

جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال ۱۴۰۱

کاهش اعتراضات و اعتصابات کارگری در ماه های اول سال بنابر تجربه چندین ساله معمول است همان گونه که جنبش کارگری ایران چون سال های پیش در اواخر سال گذشته نیز شدت بیشتری گرفت و این در شمار اعتصابات، اعتراضات و هم چنین شمار کارگران شرکت کننده هویدا بود. اما ما دراین دوماه شاهد بیش […]

تعرض رعب انگیز سرمایه به سفره بی نان توده های کارگر

سرمایه داری ایران در همه وجوه هستی خود، از چرخه تولید و سامان پذیری سرمایه گرفته تا ساختار نظم سیاسی، راهبرد توسعه طلبی و سهم خواهی های منطقه ای، سناریوی تسویه حساب های غلاف در غلاف  اندرونی و بین المللی، اسیر بحران، فروپاشیدگی، بن بست های فرساینده و تناقضات حاد کوبنده است. چرخ تولید، سیاست، […]

پزشکان کارگر، پزشکان سرمایه دار

کارگر یا سرمایه دار بودن آدم ها را رشته آموزشی، مدرک تحصیلی، محل اشتغال یا مولد و نامولد بودن کارشان تعیین نمی کند، هستی اجتماعی و کل تعلقات طبقاتی آنان است که در این گذر حکم می دهد و خط تفکیک می کشد. کارگر فروشنده نیروی کار است و فروشندگی نیروی کار معنای زمینی، طبقاتی، […]

آزاد سازی قیمت ها: راه حل رژیم برای فرار از بحران

دولت سرمایه عزم جزم کرده که برای تامین کسری بودجه و رضایتمندی سرمایه داران ( کارتل ها، تراست ها، هلدینگها،  سرمایه داران  بزرگ و خرد ) که حاکمیت سرمایه آن ها را نمایندگی می کند و مدام از گرانی مواد اولیه تولید، شکوه وشکایت می کنند، قیمت ها را افزایش دهد. نه تنها سرمایه داران […]

جنبش شورائی خود را ضد سرمایه­ داری کنیم

بسیاری از کارگران می­پرسند، شورا چیست؟ جنبش شورائی چه ویژگیهائی دارد؟ تفاوت آن با سندیکا و احزاب در کجاست؟ کارگر، انسانی ساقط از دخالت در سرنوشت کار، تولید و زندگی خود است. سرمایه ­داری او را پیچ و مهره مطیع و بی ­اراده تولید سود می­ سازد. کارگران با هم کار می­کنند، با هم استثمار […]