دسته: مقاله ها

میثم آل مهدی و رهنمودهای مبارزه طبقاتی!!!

مبارزات طبقه ما (معلم، پرستار، کارمند، بازنشسته، بیکار، خانه دار، کارگر کارخانه، کارگاه، مزارع، آب، برق، راه، نفت، گاز و ….) علیه تورم، بیکاری، بی داروئی، بی مسکنی، آلودگیهای زیست محیطی، تبعیضات جنسیتی، سرکوب حقوق اجتماعی تعطیل بردار نیست؛ مبارزه جبر زندگی ما است و همچون همیشه بدون نیاز به هیچ شخص و دار و […]

دولت ها، ایدئولوژیک و «غیرایدئولوژیک»!! سر و ته یک کرباس

سالهاست در بحثهای سیاسی این نکته مطرح می شود که کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه به دلیل غیر ایدئولوژیک بودن، حکومتهایی دموکراتیک می باشند و علت استبدادی بودن حکومتهایی مانند ایران و کره شمالی ناشی از ایدئولوژیک بودن آنان است. وجود دیکتاتوری خشن و عریان در بسیاری از کشورهایی که ایدئولوژیک به شمار نمی آیند […]

کارگران ذوب آهن، خروش خط و نشان ها، توخالی و سرمایه آویز

بعد از گذشت ۴۵ سال و مبارزات فراوان و متنوع کارگران در این همه سال، هنوز هم کارگران شرکت نفت و ذوب آهن را مشاهده می کنیم که خواستار اجرای قانون اساسی، قانون کار و سایر قوانین موجود جهت بهبود سطح معیشت خود هستند!! معلمان و بازنشستگان هم با اینکه دیگر در مقابل مجلس، شعار […]

Towards establishment of the United Congress of General Councils of Palestinian, Israel workers

Nowadays, everyone is talking about the formation of two countries – two governments as an outcome of the war of Israel against Palestinian. This is the scenario that simply shows all the contradictions of capitalism.  Why two countries?!! Two states?!!, Why Jewish, Islamic,!! Hebrew, Arabic?!! Apart from consolidating the power bases of the capitalist class, […]

سرمايه جهانی و کوره بشرسوزی غزه

دو میلیون و سیصد هزار زن، کودک، پیر، جوان، محبوس سیاهچالی هستند که هیچ منفذی برای هیچ ارتباطی با دنیا بر رویش باز نیست. راه ورود هر شکل آذوقه، دارو، هر چه که نیاز قهری زنده ماندن است به آن بسته است. آب قطع است، برق قطع است، همه مجاری حیات مسدود است، تنها چیزی […]

همزنجیران! همسنگران! کارگران سراسر ایران!

کل هزینه «زن، زندگی، آزادی» را طبقه کارگر پرداخت، هفتصد و پنج جان داده اش، دهها هزار دستگیرشده، شکنجه شده، زندانی، مفقودش،. هزاران مجروح، معلول، چشم از دست داده اش، یک به یک، دخترآن، پسران، زنان، مردان، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران کارخانه، کشاورزی، آموزش، چاپ، رسانه، دانشگاه، درمان، حمل و نقل، ساختمان، شهرداری، خانه داری […]

سرمایه، قوام بخشی چرخه های تولید سود و تخریبات زیست محیطی، سرمایه در مصرف مواد خام رکوردهای جدید میزند

انیستیتو های سرمایه، اندیشمندان محیط زیستی، مدیران و برنامه ریزان دولتی گاه بگاه از کاهش منابع و ذخیره های غذائی زمین می گویند و از روند نابودی این منابع گزارش می دهند. موضوع چیست!! آیا اینان آن طور که وانمود می کنند به سرنوشت بشر فکر می کنند و یا نگران و دلسوز چرخه گردش […]

جنگ و پیامد های محیط زیستی آن

جنگ در بنمایه خود رقابت سرمایه ها با وسایلی دیگر است. جنگ وحوش سرمایه بر سر بازتقسیم حاصل کار و استثمار توده های کارگر دنیا، جنگ کفتاران زشت سرمایه دار و حاکمان سرمایه داری برای افزایش سهم خویش در حصه حاکمیت سرمایه و مالکیت سرمایه ها و سودهای آفریده ما کارگران است. حاکمان سرمایه و […]

خیزیم اما نه حقیر، سرمایه آویز و مدنی، که مشتعل، آگاه، ضد سرمایه داری

این روزها همه از سالگرد «زن، زندگی، آزادی» می گویند و در شیپور شروع مجدد آن نهضت اصلاح طلبانه مدنی سرمایه آویز می دمند. اما آنچه سال پیش رخ داد، تا جائی که به توده های کارگر، جوانان دانشجو و دانش آموز طبقه کارگر بر می گردد، نه رویدادی شایسته تکرار که بالعکس، برگی از […]