دسته: مقاله ها

کشته شدگان خیزش آبان و «دادگاه مردمی»! لندن

افشاء جنایات، نسل کشی ها، هولوکاست آفرینی ها یا آنچه که سرمایه و دولت های سرمایه داری بر سر انسانها می آرند مسلما حیاتی است. به ویژه اگر این افشاگری ها، به گونه ای و در سطحی، فریادهای در گلو خفه مانده مادران، پدران، خواهران و برادران داغدار هزارها انسان گرسنه عاصی تیرباران شده باشد. […]

بیانیه کارگران ضد سرمایه داری

قسمت اول: قسمت دوم: خیلی ها از مبارزه با استثمار، فقر، ستم، آوارگی، اعتیاد، فحشا، آلودگیهای زیست محیطی، تبعیضات جنسیتی، کار کودکان یا کشتار آزادیها می گویند! سخن صریح ما آنست که ریشه کل فاجعه ها در وجود سرمایه است. هر ادعا درباره پیکار علیه این فجایع بدون تعرض به هستی سرمایه داری عوامفریبی است. […]

کارگران، سازشکاری و فرار از مبارزه متحد طبقاتی

آنچه در ایران خودرو تبریز رخ داد تا زمانی که دستمزد و پائین و بالا بودن مزد، شالوده زندگی و مرکز پمپاژ شعور انسانها است، انسان زیستن و انسانی اندیشیدن امری خلاف جریان و نیازمند رویکردی سرمایه ستیز، رادیکال، زمینی، شرافتمندانه و جنبشی است. کاری که کارگران ایران خودرو تبریز انجام ندادند. خیل کثیر توده […]

سرمایه داری خصوصی و دولتی

هر روزه از زبان کارگران بسیاری می شنویم که راه رفع مصائب و مشکلات ما، تغییر شیوه مدیریتی و واگذاری سهام و مالکیت مؤسسات به بخش خصوصی است!! عده ای دیگر مانند کارگران هفت تپه، عکس این را می گویند و مدافع خلع ید از مالک خصوصی هستند.!! تغییر مالکیت مراکز کار شاید باعث تغییراتی […]

نقش سندیکاها در مبارزات کارگران

سرمایه داری رابطه خرید و فروش نیروی کار است. در طی پروسه کار، این نیروی کار است که ارزش جدید می آفریند. سهم نازلی از این ارزش جدید به مزد کارگر تعلق می گیرد و بخش اعظم مابقی، اضافه ارزشی است که نصیب طبقه سرمایه دار می شود. حفظ و استمرار روند سودآوری سرمایه نیازمند […]

مبارزات کارگران کارخانه G.K.N در فلورانس – ایتالیاگفتگو با چند تن از کارگران

کارخانه GKN فلورانس مرکز تولید قطعات اتوموبیل است که شعبه های زیادی در اروپا از جمله آلمان و انگلیس دارد .حدود ۴ ماه پیش نهم جولای 2021 کارفرماخیلی دموکراتیک، آزاد و آزادیخواهانه!! با رعایت تمامی قوانین حقوق بشری!!! سرمایه داری، فقط با یک ایمیل کل کارگران کارخانه را اخراج کرد و راهی گورستان بیکاری و […]

برگی از تاریخ جنبش کارگری ایران – دهه 50 خورشیدی

(نقل از سایت سیمای سوسیالیسم) اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه «ایرانا» ایرانا از جمله واحدهای عظیم صنعتی بود که بیش از 5000 کارگر را مورد استثمار وحشیانه قرار می داد. کارخانه از دو بخش تشکیل می شد. بخش چینی دو شیفت در روز کار می کرد و هر شیفت 1500 کارگر را سلاخی می نمود. بخش […]

کشتار کارگران در جهنم سرمایه داری ایران

بنا به نقل روزنامه های رسمی رژیم اسلامی سرمایه، ظرف فقط یک روز بیش از 10 کارگر در شهرهای سقز، یزد، سیاهکل و قزوین، در حین کار دچار سانحه شده و جان خویش را از دست داده اند. سانحه اسم رمزی است که سرمایه به کار می گیرد تا از طریق آن کشتار جنایت آمیز […]

نمایش قدرت جمعی معترض یا استغاثه خفت بار شکست آور؟

«کارگران مخابرات روستائی سراسر کشور در مقابل ستاد اجرائی فرمان خمینی»!!! پرسش بالا نه فقط مبین هیچ اهانتی به هیچ کارگری نیست که صرفا هشداری حیاتی و ضروری به کل همزنجیران کارگر برای فرار هر چه بیشتر از دام ذلت، وهن و ننگی است که رفرمیسم راست منحط آویزان به فاشیسم درنده اسلامی سرمایه داری […]

تابوی تقدس سرمایه را درهم بشکنیم

طبقه سرمایه دار، متفکران و سیاستمداران سینه چاک نظام سرمایه داری، از دیندار و بی دین، چپ و راست، سلطنت طلب و جمهوریخواه و از هر نوع و قماشی، همگی، هم رأی و هم نظرند که کارگران به شرطی می توانند به خوشبختی و رفاه دست یابند که سرمایه بومی و داخلی به آنچنان سطحی […]