دسته: نشریه ها

شماره هفتاد و یکم نشریه علیه سرمایه

مطالب این شماره: اندر باب دفاع اتحادیه های کارگری اروپا از «حقوق» طبقه کارگر ایران!! جدال مرکزگرایان فاشیست با احزاب خواهان فدرالیسم به کارگران سراسر دنیا! «مطالبات حداقلی» یا مناقصه فروش دستاوردهای جنبش کارگری به کارگران اروپا! تصویر باژگون جامعه گردانی شورائی؟ پدران و مادران کارگر! توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان)! مطلبی از اسماعیل گرامی […]

شماره هفتاد نشریه علیه سرمایه

مطالب این شماره:  فقط قدرت متحد کارگران قادر به توقف ماشین اعدام رژیم اسلامی است قدرت نظام سرمایه داری از نیروی کار ما کارگران مزدی نشات می گیرد خیزش معترضان و دعای توسل مردگان برای «بازپس گیری زندگی»! این نه اعتراض که نمایش سقوط به حضیض خفت است. اعتصاب کارگران ذوب آهن یورش ددمنشانه قوای […]

شماره شصت و نهم نشریه علیه سرمایه

مطالب این شماره:  اعدام ها نوک کوه یخ کشتارها است، حمام خون روتین در جریان است. طبقه کارگر ایران در آستانه یک آزمون سترگ انسانی، تاریخی حمله نقشه مند رژیم اسلامی به پاشنه آشیل جنبش کارگری ضرورت شعارهای طبقاتی در خیابان و اعتصاب عمومی کارگران بن بست خیزش جاری و راه خروج دانشجو، کارگر، ایستاده […]

شماره شصت و هشتم نشریه

مطالب این شماره:  در باره شعار «زن، زندگی، آزادی» پزشکان مبارز، همسنگر معترضان، علیه بربریت اسلامی سرمایه داری شعر « سرمایه » «کاتولیک تر از پاپ» مدافع سود سرمایه و قاتل معاش فرزند! به کارگران مبارز پیمانی نفت در پتروشیمی بوشهر! آنچه پیش چشم خود دیدم هیاهوی اپوزیسیون!! نامه یک کارگر به نشریه علیه سرمایه […]

شماره شصت و هفتم نشریه

مطالب این شماره: به همرزمان معترض، جان برکف، آهنین عزم و پرخروش در خیابان ها! این جنبش کارگری است که در طغیان است! کارگران! درفش کارزار طبقاتی و ضد سرمایه داری افرازید! به دانش آموزان و دانشجویان طبقه کارگر! جنبش کارگری بدون هویت طبقاتی کارگری! همزنجیران کارگر! کشتار «ژینا» ها، قهر سبعانه سرمایه برای بقا […]

شماره شصت و ششم نشریه

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در دو ماه تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ بی آبی طرح چند نکته با کارگران، در حاشیه اختلاس 92 تریلیون تومانی درون فولاد مبارکه به کارگران پیمانی پروژه ای نفت بازهم سخنی با کارگران پروژه ای نفت فروماندگی ها را توانائی، نمی شودها را می شود کنیم. به جنگ […]

شماره شصت و پنجم نشریه

مطالب این شماره: نیشکر هفت تپه در یک نگاه وضعیت کارگران و جنبش کارگری چین در نیمه اول سال 2022 تبعیض ستیزی دموکراتیک یا خروش ضد سرمایه داری رهائی زن اعتصاب «داربست بندها» موفقیت ها، درس ها، خیزهای نو نامه ای از یک دوست، همراه با نقد اعتصابات و اعتراضات دو هفته اخیر کارگران مطالبات […]

شماره شصت و چهارم نشریه

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال 1401 چاره رهایی از جهنم سرمایه، مبارزه سراسری شورایی است نامه سرگشاده کارگرانِ ضد سرمایه داری به معلمان عاصی از رفرمیسم افراطی «کانون صنفی معلمان»! شعر «کارخانه های اسلحه سازی» کارگران و اعتراضات استیصال آمیز آلترناتیو ضد سرمایه داری و آلترناتیو اپوزیسیون گربه های سیاه، گربه […]

شماره شصت و سوم نشریه

مطالب این شماره: دستور کار جنبش روز «سود سازی از درد و رنج» توسط سرمایه سرمایه، نابودی جانداران پیش در آمد کووید 19 و بروز اپیدمی ها به همزنجیران! کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟ نگاهی به خیزش کارگران در گلپایگان، الیگودرز و چند شهر در چهارمحال بختیاری در مقابل هجوم همه جانبه  به سفره […]

شماره شصت و دوم نشریه

مطالب این شماره: جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال ۱۴۰۱ تعرض رعب انگیز سرمایه به سفره بی نان توده های کارگر پزشکان کارگر، پزشکان سرمایه دار آزاد سازی قیمت ها : راه حل رژیم برای فرار از بحران گزارش اعتراضات کارگری روز های اخیر