دسته: نشریه ها

شماره چهلم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم جهل حاکمان!! یا سفاهت کارگران کارگرگریز صنف آویز؟ جنبش کارگری ایران در تیر ماه ۱۴۰۰ همرزمان کارگر در سراسر ایران!به اعتصاب متحد همزنجیران خویش بپیوندید! تظاهرات توخالی را قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی برای تسلط بر سرنوشت کار […]

شماره سی و نهم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: بیانیه 6 شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی، نقاط قوت، کاستی ها جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ اعتصابات روزافزون، خواست ها واحد، تشتت ها هول انگیز! لحظات حساس و سرنوشت ساز در تاریخ مبارزه طبقاتی ما! به همزنجیران کارگر در سراسر ایران! (2) نگاهی […]

شماره سی و هشتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی، تحریم ها و چاره گری ها جنبش کارگری ایران در دوماه اول ۱۴۰۰ کمپین شوراسازی طبقه کارگر و سناریوی انتخابات هفت تپه، پیروزی!! یا فاجعه فریبکاری و خودفریبی؟؟ شعر”ما را به خاطر می آوری؟” کشتار کارگران در «آزادراه تهران – شمال» سیل جنایت سرمایه 6 […]

شماره سی و هفتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 1) از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 2) کارگران و قرارداد 25 ساله چین – ایران راه نجات، لغو کارمزدی است رفاه و آزادی کارگران غربی!! رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن […]

شماره سی و ششم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کارگران ضد سرمایه ­داری و افزایش دستمزدها خواست و مطالبات زنان مادام که مزدبگیر هستی، مزدت کم یا هیچ خواهد بود! سود سالانه سرمایه داران ایران 7000 تریلیون تومان – معیشت روزانه کارگران نصف یک نان به صورت نسیه حوادث کار یا کشتار پنهان کارگران رژیم اسلامی […]

شماره سی و پنجم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: گزارش شدت استثمار در یکی از مراکز تولید بیانیه دستمزد «تشکلهای مستقل»!! اظهارنامه توهم، وادادگی و استیصال طبقه ای که خود را طبقه نمی بیند! جنبش کارگری ایران در بهمن ۱۳۹۹ دستمزد و موضع رفرمیسم تعریف کار در سوسیالیسم (2) گزارش جنبش کارگری چین در سال 2020 […]

شماره سی و چهارم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: با کارگران «سوپر پایپ اینترنشنال» چه کرده اند؟ چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد سرمایه و طبیعت (2) سرمایه و کشتار جدا، جدای کارگران چرا مزد بیشتر؟چرا نه تسلط بر سرنوشت کار و زندگی خویش؟ تعریف کار در سوسیالیسم کنار شهر “زورآباد” (شعر) […]

شماره سی و سوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: گزارشی از کارخانه تولید الیاف بهکوش در حاشیه اعتراضات اخیر بازنشستگان کار کودک فاشیسم اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا شعر / تصور کن ماهیت فتیشیستی کالا از زندگی کارگران در جهنم سرمایه داری ایران رزمایش کمک به فقرا جنبش کارگری ایران در دی ماه سال 1399 […]

شماره سی و دوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1399 کرونا و کودکان کار”روزگار سخت نان آوران کوچک” کار بدون مزد خانگی و مراقبتی زنان و تولید ناخالص ملی در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی» کارگران قطعات توربین شهریار […]

شماره سی و یکم نشریه

مطالب این شماره: کارگران و کفاره فرار از مبارزه رادیکال طبقاتی “جامعه شورائی ” را برپا کنیم چند ملاحظه در باره اطلاعیه «حمایت» کارگران هفت تپه از معلمان ! جنبش کارگری ایران در مهر سال ١٣٩٩ جنبش کارگری ایران در 48 ساعت اخیر شجریان، بت آفرینی بورژوازی، شستشوی مغزی کارگران رژیم اسلامی سرمایه و قتل […]