دسته: نشریه ها

نشریه علیه سرمایه – شماره 27 تیرماه 1399

کارگران گرسنه، بیخانمان و در زنجیر! همه ما همین الان در هر کجا که هستیم، در کارخانه، بیمارستان، کشت و صنعت، نفت و گاز، شبکه حمل و نقل، بندر، ساختمان سازی، مدارس، خانه، خیابان، شهر، روستا و محله، در حال عصیان، اعتصاب خروش و اعتراض می باشیم. همگی از وضعیت مرگبار زندگی خود عاصی هستیم. […]

شماره بیست و ششم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: روز کارگر و کارگران ایران آرزوهای محال سرمایه داران و حسرت کارگران!! خرید و فروش سهام و آینده ما جنگ سرمایه داران و کارگران در جام جهانی کرونا «سرمایه به ذات خود ندارد عیبی»!! جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال 1399 اپوزیسیون های جمهوری اسلامی و […]

شماره بیست و پنجم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 4) سرمایه، کرونا، از قرنطینه تا مصونیت گله ای کار اجباری قهرآمیز سرمایه در پاندمی کرونا را با قهر ضد سرمایه داری در هم بشکنیم! علم یا دین؟ بیکار سازی در اروپا گزارشی از کرونا در دانمارک […]

شماره بیست و چهارم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی، کشتار کارگران حوزه درمان در پاندمی کرونا کووید-۱۹ واقعیت ها و جعلیات سرمایه و «نعمت» کرونا ویروس کرونا و رژیم اسلامی سرمایه محض اطلاع کارگرانی که از سرمایه داری خوب و بد می گویند!! مراکز کار را تعطیل، بهداشت، دارو و درمان را رایگان سازیم […]

شماره بیست و سوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی، ویروس کرونا و حمام خون کارگران توهم پراکنی سوسیال دموکراسی و وضعیت طبقه کارگر دردها انفجارآمیز، فریادها پراکنده، قدرت متحد طبقاتی غائب!! تحریم ها، رژیم اسلامی و زندگی کارگران جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان گزارشی از کودکان کار اولین اعتصاب کارگران نفت جهت دانلود این شماره بر […]

شماره بیستم و دوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری کارگران رژیم اسلامی و گلادیاتورهای خردسال مجبور به فروش شاق جان «کلی گویی» یا «راه حل مشخص»؟ نیروی کار رایگان و جنبش کارگری مدفون کارگران کوخ نشین ویروس کرونا در معیت سرمایه داری ایران و رژیم اسلامی سرمایه مساله دستمزد و چانه […]

شماره بیستم و یکم نشریه

دور نخست انتشار این نشریه چند سال پیش آغاز شد و تا شماره 21 ادامه یافت. چرا متوقف گردید، یگانه دلیلش وفور مشکلات و کمبود توان  برای ادامه آن بعنوان یک ظرف مؤثر دخالتگری رادیکال ضد سرمایه داری در سیر رخدادهای روز جنبش کارگری بود. ما همیشه و همه جا تصریح کرده ایم که رویکرد […]