معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران می‌گوید: ۲ فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل شناسایی شدند. توده های ۲۰ میلیونی کارگر در حاشیه شهر ها، کپر نشین ها، حلبی آبادها در مقابل این ویروس بدون کوچکترین امکانات بهداشتی، درمانی، داروئی در مقابل تهاجم این ویروس با توجیه مدیران بهداشتی سرمایه به حال خود رها می شوند. استان مرکزی و دو شهر آن اراک و زرندیه بیشترین محلات کپر نشینی با انبوه جمعیت کارگری است.