مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

  • رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 4)
  • سرمایه، کرونا، از قرنطینه تا مصونیت گله ای
  • کار اجباری قهرآمیز سرمایه در پاندمی کرونا را با قهر ضد سرمایه داری در هم بشکنیم!
  • علم یا دین؟
  • بیکار سازی در اروپا
  • گزارشی از کرونا در دانمارک
  • کرونا و رویکردهای کارگران
  • جنبش کارگری ایران در سال 1398، سال مبارزه و کشتار کارگران
  • رژیم اسلامی و محیط کارهای بی خطر!!

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.