تعداد اعتراضات کارگری در ماه های اخیر همان روند ماه های مشابه سال گذشته را داشته است و مردادماه امسال ما شاهد ۲۰۱ حرکت جنبشی بوده ایم در حالی که همین ماه سال گذشته به ۲۷۱ حرکت کارگری رسید. اما درصد اعتصابات در مرداد امسال رکورد همه ماه های سال های گذشته را شکست یکی از علل آن اعتصاب طولانی مدت کارگران پیمانی حدود ١١۴ واحد کار از زیر مجموعه های تاسیساتی نفت، گاز و برق بود. هر چند این کارگران نیز در گرداب دور باطل اعتصابات و اعتراضات خود و عدم مراجعه به نیروی طبقاتی و مبارزاتی کل کارگران ایران و سایر کارگران واحد های دیگر کار و تولید از تبدیل شدن به نیروی طبقاتی که طبقه سرمایه دار از آن حساب برد، باز ماندند. در این نبرد نیز کارگران رسمی نفت و گاز به اعتصاب کارگران از پیوستن به کارگران پیمانی اجتناب کردند و آن ها را تنها گذاشتند. کارگران پیمانی اعتصابی نفت دربیانیه شماره یک خود، خواستهای اعتصاب سراسری را ۲۰  روز کار و۱۰  روز استراحت، دستمزد بالای ۱۲ میلیون تومان، تغییر کیفیت و محل سرو غذا، بهبود وضع خوابگاهها اعلام نمودند. همزمان گروه پایپینگ که جمعی ازعوامل سرمایه و شورای اسلامی هستند، سعی در به سازش کشاندن و در نهایت شکست اعتصاب کردند. اما کارگرانی که پول برای خرید نان خالی هم ندارند وبرای فروش نیروی کارشان به هر دری می زنند، با حمایت توده عظیم و مصمم بسیاری واحد های دیگر بیشتر توطئه های عوامل سرمایه از جمله شوراهای اسلامی کار نقش بر آب شد. یکی از گروه های کارگری که نقش بسیار سازنده و رادیکال کارگران هفشجانی در پیشبرد این مبارزات و خنثی سازی توطئه های عوامل سرمایه در به شکست کشاندن اعتصاب داشتند. کارگران هفشجانی با این پیشینه، درمبارزه علیه سرمایه داری تجارب سرشاری دارند. نقش آنها در اعتصاب کارگران پیمانی نفت و سراسری شدن این اعتصاب بسیار ارزنده و اثرگذار بوده است. آنها با همبستگی مستحکم پیشینه دار خود عملاً نقش فعالی در پیوند زدن، همراه و همصدا نمودن کارگران در مراکز کار گوناگون ایفاء کردند. این نقش بازی باید سرمشق قرار گیرد. همه ما باید از آنان بیاموزیم. ما از این همرزمان انتظار داریم  که در ادامه این فعالیت های مؤثر سرمایه ستیز  تا هر کجا که می توانند به  مبارزه دیگرهمزنجیران کمک رسانند. در تمامی طول این ماه ما شاهد گسترش موج اعتصاب در واحدهایی نظیر کارگران پیمانکاری ایرج فرامرزی، شرکت پیسا در ایرانشهر، شرکت دریا ساحل خط قشم، شرکت بهداد معادن پاسارگاد، برخی واحد های پالایشگاه آبادان، شرکت آرسان توسعه، شرکت پتونیا، پتروپالایش کنگان، شرکت آویژه صنعت طوس، پیمان کاری کیوان کیوانی، جوشکاران پیمانکاری فرهادی در چابهار، شرکت بهداد معدن پاسارگارد مشهد، گروه عمران سازان، شرکت پویا نصب پارس اصفهان، شرکت رگبی پالایشگاه اصفهان، شرکت آبادراهان پارس، شرکت سکاف پالایشگاه آبادان، نیروگاه بسنافو شرکت نصب نیرو،    پیمانکاری اندیکا صنعت آسیا، شرکت تناوب، پیمانکاری صنعت کیل آقای خواستان، شرکت تناوب، فاز ١۴ پیمانکاری داوودی، پتروشیمی هنگام عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، شرکت ایران اروین انتقال خط لوله گاز ۵۶ قم ورامین، ایستگاه شماره ۵ قلعه غازی بندر عباس، شرکت پایندان، کارگران کارگاه پارس قدرت پتروشیمی ارین متانول عسلویه، پتروشمی های کنگان، پارسیان، سپهر لامرد، شرکت اکسیر در فاز پارس جنوبی و فاز ١۴ شرکت ای جی، پالایشگاه نفت سنگین قشم، شرکت پتروشیمی پارس فنل، پالایشگاه ماهشهر، شرکت تهران هینو، سایت پتروشیمی سبلان، شرکت آتروپات پالایشگاه جفیر، نیروگاه بیدخون و شرکت جهانپارس ایلام مهران، فاز ۲۰ و ۲۱ در عسلویه، شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان، نیروگاه سیکل ترکیبی مشهد مپنا بویلر ، میدان نفتی آزادگان شمالی، فولاد سنگان پیمانکاری قیصری، شرکت فولاد کوشان، نیروگاه حرارتی و گازی تبریز، شرکت مپنا ، پالایشگاه اصفهان، نیروگاه برق سبلان ـ  اردبیل، پیمانکاری قرارگاه خاتم فاز های ۲ و ۳، نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه،  شرکت صنعت پژوهان،  شرکت مینا پالایشگاه بیدبلند، شرکت تنش گستر و پیمانکاری طریفی (برق) در نیروگاه بیدخون، شرکت نفت گچساران، و ده ها واحد بزرگ و کوچک در خطه خوزستان، بوشهر و هرمزگان، بوده ایم که هنوز این جا و آن جا ادامه دارد. در همین ماه علاوه بر موارد فوق ما شاهد اعتراضات کارگران حوزه درمان سرمایه در ۷ شهر نسبت به تعویق دستمزدها، شبه رایگان بودن آن و عدم امنیت شغلی بوده ایم. کارگران شهرداری ها در ۱۱ شهر علیه دستمزدهای ناچیز و ماه ها عدم پرداخت آن دست به اعتصاب و اعتراض زدند. در ادامه اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از ماه پیش این کارگران سی ششمین روز اعتصاب و اعتراضات به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری، گذراندند. به این ترتیب در سرتاسر ایران و در شرایط مرگ آور باد و توفان و سیل و ادامه تهدید مرگ و کشتار از گسترش اپیدمی کورونا، کارفرمایان شرکت ها، شهرداری ها و دولت سرمایه، با فریب و نیرنگ و گاهی با پرداخت یک ماه دستمزد ما را روانه کار جهت تولید ارزش اضافی و گردادن چرخ تولید سود سرمایه ها کرده اند. ما کارگران باید برای مهار سرمایه داران در کنار یکدیگر بیایستیم، کارگران حوزه های مختلف سرمایه از خوزستان تا تهران و سرخس، تبریز تا زاهدان می بایست دست یاری به یکدیگر دهیم. برای این کار راهی جز پیوند طبقاتی کارگری، بیرون آمدن از لاک و محدوده کارگاه و ایجاد جنبش شورائی کارگران، وجود ندارد.