طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای سرمایه داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنیا آوار است. در این میان وضعیت توده کارگر ایران از غالب مناطق جهان رعب انگیزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اینجا هر نفس کشیدن اعتراضی کارگران هم توسط فاشیسم اسلامی آماج حمام خون است، هیچ نوعی امکاناتی در اختیار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بیماری موجود نیست. کل کارگران از خردسال تا لب گور، مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمین هزینه درمان و دارو، برای سیر تا پیاز «زندگی» به کار در هر شرایطی حتی در میان طوفان تاخت و تاز کووید 19 تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنین وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظیم ترین فداکاری ها، تحقیر مرگ و تکریم شرف انسانی به پا خاستند تا در میان آتش و خون آفریده سبعیت ها و جنایت آفرینی های سرمایه داری و فاشیسم اسلامی سرمایه، از جان همزنجیران خویش دفاع کنند. آن ها در این گذر دست به پرشکوه ترین ایثارگری ها زدند، از جان خویش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا دیگران را از مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان این بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اینجا در بیست و پنجمین متن تکمیلی آمار کشتگان کادر درمان (بین 25 شهریور تا 25 مهر 1400، اطلاعات قبل را در شماره های قبلی نشریه علیه سرمایه می یابید) می آوریم صرفا در برگیرنده نامهائی است که توانسته ایم از تاریکی زار مالامال از سانسور، خفقان، کنترل، بریدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بیرون آریم.

819سیروان نسلی پرستار بیمارستان مریوان820نعمت راعی راننده واحد نقلیه بیمارستان پارس آباد مغان
821مریم خوشنویس متخصص قلب بیمارستان امیراعلم822حسین بازوند پرستار26 ساله بیمارستان خرم آباد
823حجت قنبر نژاد کادر اطاق عمل بیمارستان تهران824احد آبروانی متخصص بیهوشی بیمارستان جلفا
825مهدی صالحی پرستار 30 ساله بیمارستان فارابی کرمانشاه826سعید قربانی متخصص بهداشت مرکز درمانی ایذه
827زهرا گازرانی متخصص هوشبری بیمارستان فرهنگ828مجید فلاح متخصص اورژانس ابرکوه یزد
829سکینه ناصری پرستار باردار بیماستان اهواز (یازدهمین باردار)830بابک منافیان پزشک شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند
831حسین زرینی پرستار 25 ساله بیمارستان قم832الهام یوسف زاده پرستار بیمارستان باهنر کرمان
833سارا شکری پرستار جوان بیمارستان عشایر خرم آباد834زهرا خدابنده لو متخصص شیمی درمانی بیمارستان تهران

برخی گزارشات حوزه درمان

20 مهر دو خودکشی دو پرستار طی چند روز اخیر:

متاسفانه با شروع موج ششم عده ای از پرستاران بخاطر مشکلات روحی، جسمی و مالی، حقوق عقب مانده و بحران ادامه دار کرونا در ایران و مشکلات عدیده دست به خودکشی می‌زنند. شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران با بیان اینکه در روزهای اخیر انتشار خبر خودکشی دو پرستار در تهران که براساس خبرگزاری رکنا هر دو در مهرماه سال 1400 رخ داده است، مجددا نگاه ها را به مشکلات شغلی شدید پرستاران و دچار بودن آنها به انواع آسیب های روحی و روانی معطوف کرد. این هر دو پرستار جوان بودند و در بیمارستان امام خمینی تهران کار می کردند. دبیرکل خانه پرستار ایران گفت که بیش از 50 درصد کادر پرستاری کشورمان دچار اختلالات روانی است. براساس اخبار رسانه‌ای ‌شده از این مساله و اظهارات مسئولان حوزه پرستاری می توان این طور برداشت کرد که در دو سال گذشته و با شیوع کرونا در کشورمان، میزان دچار شدن پرستاران به آسیب های روحی و روانی با توجه به افزایش حجم کاری و استرس های شغلی آنها بیشتر شده است.

3 مهر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام کرد: در حال حاضر ۵۶ بیمار مبتلا به قارچ سیاه در بیمارستان‌های تهران بستری هستند. کاهش ضایعات کرونا در افراد مبتلا با استفاده از کورتون سبب افت سیستم ایمنی بدن و بروز قارچ سیاه در افراد مستعد می‌شود.