طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای سرمایه داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنیا آوار است. در این میان وضعیت توده کارگر ایران از غالب مناطق جهان رعب انگیزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اینجا هر نفس کشیدن اعتراضی کارگران هم توسط فاشیسم اسلامی آماج حمام خون است، هیچ نوعی امکاناتی در اختیار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بیماری موجود نیست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمین هزینه درمان و دارو، برای سیر تا پیاز «زندگی» به کار در هر شرایطی حتی در میان طوفان تاخت و تاز کووید 19 تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنین وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظیم ترین فداکاری ها، تحقیر مرگ و تکریم شرف انسانی به پا خاستند تا در میان آتش و خون آفریده سبعیت ها و جنایت آفرینی های سرمایه داری و فاشیسم اسلامی سرمایه، از جان همزنجیران خویش دفاع کنند. آن ها در این گذر دست به پرشکوه ترین ایثارگری ها زدند، از جان خویش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا دیگران را از مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان این بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اینجا در بیست و ششمین متن تکمیلی آمار کشتگان کادر درمان (بین 26 مهر تا 6 آذر 1400، اطلاعات قبل را در شماره های قبلی نشریه علیه سرمایه می یابید) می آوریم صرفا در برگیرنده نامهائی است که توانسته ایم از تاریکی زار مالامال از سانسور، خفقان، کنترل، بریدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بیرون آریم.

835شهریار رشنو متخصص طب اورژانس بیمارستان بوشهر836پیمان حسن پور رادیولوژیست بیمارستان تبریز
837جواد یار احمدی متخصص گوش و حلق وبینی بیمارستان شیراز838علی اکبر نادری کادر درمان بیمارستان کرمانشاه
839لیلا رحیم نیا کادر بانک خون بیمارستان سنندج840منیره  فروغی رزیدنت جوان بخش زایمان علوم پزشکی تهران
841عبد الله عسگری متخصص اورژانس بیمارستان آذرشهر842سیامک جعفری متخصص اروژانس بیمارستان بم
843محمد سالاری پرستار بیمارستان جیرفت844یزدان عزیزی پرستار بیمارستان فارابی کرمانشاه
845جواد زارع متخصص اورژانس بیمارستان تبریز846بهارک رشیدی کادر جوان مرکز بهداشت کرمانشاه 

اخبار اعتراضات کارکنان حوزه درمان سرمایه

4 آبان 1400اعتراض کارگران خرید خدمتی اورژانس تهران به افزایش شیفت کاری و سختی وشدت کار خود.

روز شنبه ۸ آبان دستیاران تخصصی بیمارستان امام حسین در اعتراض به سطح نازل دستمزد، عدم پوشش بیمه مسئولیت دستیاران و عدم پرداخت حق کمک جراح دست به اعتصاب زده و کلیه اقدامات درمانی الکتیو بیمارستان را تعلیق کردند. کارکنان اعلام کرده‌اند از آغاز این اعتصاب، از شرکت در درمانگاه‌ها، اعمال جراحی الکتیو و اقدامات پارکلینیک الکتیو و ویزیت بیماران الکتیو خودداری خواهند کرد اما طبق وظیفه اخلاقی خدمت رسانی به بیماران اورژانسی ادامه خواهد یافت. کارکنان معترضان خواستار حداقل ۲ برابر شدن کمک هزینه ماهانه دستیاران از ابتدای سال ۱۴۰۰ و واریز فوری مابه ‌التفاوت ۶ ماه اول،  افزایش کارانه‌ به ۴ درصد حق حرفه‌ای، پوشش بیمه مسئولیت دستیاران و پرداخت حق کمک جراح می باشند.

11 آبان رانندگان سرویس کارکنان بیمارستان بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و نازل بودن دستمزدهای خود اعتصاب کردند.

15 آبان پرستاران و کادر سلامت سازمان مدافع سلامت در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، عدم امنیت شغلی اشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زدند.

پرستاران تامین اجتماعی تهران در اعتراض به سختی کار، سخت و زیان‌آور  بودن شرایط کار و برای بازنشستگی با ۲۰ سال بیمه پردازی، امروز (یکشنبه،‌۱۶ آبان) مقابل مجلس شورای اسلامی سرمایه تجمع کردند.  

23 آبان کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان فارس» در اعتراض به سطح نازل دستمزدشان و در اعتراض به‌ عدم اجرای برقراری فوق العاده خاص با ضریب ۳ تجمع کردند.

29 آبان کادر سلامت ایلام در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان جلوی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دست به تجمع زدند.

کادر درمان حوزه بهداشت و درمان سرمایه در تهران و اصفهان در اعتراض به عدم امنیت شغلی، سطح نازل دستمزدها، شرایط سخت کار امروز (شنبه/۶ آذر ماه) مقابل سازمان های دولت سرمایه تجمع کردند. 

#شورایی_وضد_سرمایه_داری_متشکل_شویم

#مراکزکاررا_تعطیل_و_بهداشت_و_درمان_را_رایگان_سازیم

#متحدوشورایی_واکسن_کرونارا_رایگان_سازیم #کارگران_ضد_سرمایه_داری