سران 200 دولت سرمایه در 1 نوامبر 2021 در گلاسکو بریتانیا به دور هم جمع شدند تا طی نزدیک به دوهفته با سخنرانی های پر طمطراق و صدور آفیش های پرفریب، زشت ترین دروغ ها را در لفاف تصمیم برای مقابله با گرمایش زمین!! تحویل کارگران دنیا دهند. اینکه مقابله با افزایش گرمای زمین در سطح 2 درجه تا سال 2100 را در برنامه کار دولت ها قرار می دهند! اینان پیشتر نیز در بیش از چند ده جلسه و کنفرانس بین المللی و ازجمله در بزرگترین آن، کنفرانس 2015 پاریس، سخنرانی هایی که گوش ها را کر می کرد، قول و قرارهایی گذاشتند که هیچکدام عملی نشد و نیز قرار نبود جامع عمل بپوشد.

براساس تحلیل محیط زیست سازمان ملل (UNEP) در اکتبر 2021 جهان در مسیر افزایش7/2 درجه ای دما قرار دارد. در حالی که همین تخمین نیز بسیار خوشبینانه است. گرمای زمین هم اکنون 2/1 درجه از 1880 بیشتر است. بیشترین افزایش این حرارت نیز در همین دهه اخیر رخ داده است. این روند اگر با این سرعت پیش تازد، 2 درجه افزایش حرارت زمین در سال 2035 واقعیت خواهد یافت و تا سال 2100 به 4 درجه خواهد رسید. چند درجه افزایش حرارت کره زمین شاید به نظر زیاد نیاید، اما همین حالا ما شاهد تاثیرات مخرب و فاجعه بار افزایش یک درجه ای آن هستیم.

در این کنفرانس ها و مجالس مشابه چنان که رسم بوده سرمایه سخن می گوید و گویندگانش از بوریس جانسون تا بایدن و همه مدیران سرمایه عریان، وقیح و شنیع تصریح می کنند که تا این جا و این روز از ابعاد فجایع اطلاعی نداشته اند و گویا قرار است از این به بعد به فکر چاره باشند!! شیادی این مدیران سرمایه تا بدان جا پیش رفته که حتی منکر اطلاعات و داده های غول های نفتی می شوند. اسنادی که مطابق آنها شرکت‌های صنعت انرژی نظیر کمپانی شل، اکسون و بی پی از قبل می‌ دانستند که بین محصولات آنها و گرم شدن کره زمین پیوند برقرار است. در حدود 40 سال پیش شرکت‌های نفتی مثل اکسون و شل ارزیابی‌هایی در خصوص دی اکسید کربن تولید شده از سوخت های فسیلی آن ها و پیامدهای انتشار آن برای کره زمین انجام دادند. در سال 1980 شرکت اکسون پیش‌بینی کرده بود که تا سال 2060 سطح گاز دی اکسید کربن به 560 جزء در میلیون (ppm) خواهد رسید و این امر موجب می‌شود که دمای متوسط کره زمین تا حدود 2 درجه در مقایسه با دوران پیش از گسترش سرمایه داری صنعتی افزایش پیدا کند. فقط چند سال پس از آن یک گزارش داخلی در کمپانی شل از پیامدهای یکسانی خبر می‌داد، اما مطابق گزارش شل رسیدن به این سطح حتی ممکن بود زودتر یعنی تا سال 2030 اتفاق بیافتد. این شرکت ها شکی نداشتند که پیوندی میان محصولات آنها، گرم شدن کره زمین و صدمات محیط زیستی ناشی از آنها برقرار است. مطابق ارزیابی شرکت شل پیش‌بینی می‌شد که سطح آب دریاهای جهان یک متر بالا بیاید و گرم شدن کره زمین همچنین ممکن است به از بین رفتن لایه های یخی قطب جنوب بیانجامد (چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم)، که به بالا آمدن سطح آب دریاها در سرتاسر کره زمین در حد «پنج تا شش متر» منجر خواهد شد. در کنفرانس پاریس در سال 2015 گفته می شد تا آن موقع جهت کنترل افزایش بیش از دو درجه حرارت زمین، بیش از نیمی از بودجه تعیین شده در مورد گاز کربنیک مصرف شده بود. حتی اگر آن وقت شروعی برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی می بود می بایست تا سال 2030 استفاده از این سوختها پایان یابد!!. در غیر این صورت سناریوی افزایش 4 درجه حرارت تا سال 2100 سناریویی واقعی خواهد بود. سخنگویان دولت های سرمایه در کنفرانس های تاکنونی شان هنوز در قطعنامه هایشان بطور رسمی جمله ای دال بر ارتباط افزایش حرارت زمین با سوخت های فسیلی نگنجانده اند. شیادی و حقه بازی سیاستمداران، دولتمردان و حتی برخی سازمان های محیط زیستی تا بدان جا پیش رفته است که وانمود می کنند در حال مجاب کردن یکدیگر در این امر هستند. در کنفرانس های آب و هوایی رسم است که دولت های سرمایه و موسسات آن ها به برخی از هم پیمانان استراتژیک خود مدال های افتخار می دهند و برخی دولت ها را مسبب این وضعیت فلاکتبار معرفی می نمایند. کنفرانس گلاسکو مانند تمام کنفرانسهای مشابه، اهل ایجاد هیچ محدودیتی برای سرمایه نیستند، ارتباط ماهوی و غیرقابل گریز موجودیت سرمایه داری با فجایع زیست محیطی، نسل کشی ها، جنایت ها، گرسنگی ها و آوارگی ها را کتمان می کنند. اما دروغ ها و فریبکاریهای سرمایه داران و دولتها را به خورد مردم می دهند که گویا به مسائل محیط زیست انسان ها می اندیشند!

ابراهیم پاینده