دسته: سرمایه و بی مسکنی

از کارگران بی خانمان آلمانی بیاموزیم

دویست کارگر بی خانمان آلمانی که در یکی از عظیم ترین قطب های صنعت، تکنیک، سودآوری، سرمایه گذاری، دموکراسی و حقوق بشر!! سرمایه داری فاقد کومه مسکونی و خیابان خواب بوده اند عزم جزم کرده اند تا مصمم و متحد مشکل بی مسکنی خود را به چالش کشند. آنان بر خلاف توصیه احزاب و سندیکاها […]

کارگران کوخ نشین

کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی سرمایه در ایران بر اساس آخرین آمارهای رسمی سال ۱۳۹۷ از وجود بیست میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر داده است. مطابق آمارهای رسمی، مکان زیست ۳۵ درصد از جمعیت ایران در بافت‌های فرسوده شهری است، یعنی بافت فرسوده ۴۹۵ شهر. اما این آمار در شهری مثل زاهدان به ۴۱ درصد و […]

خانه‌های خالی حاصل کار و نیاز سکونت خود را تصرف کنیم

  چند ماه پیش عباس آخوندی وزیر مسکن دولت سرمایه‌داری اعلام داشت که تعداد خانه‌های خالی در کشور، در فاصله میان 1385 تا 1395 از 660 هزار به 2600000 ( دو میلیون و ششصد هزار( واحد رسیده است. او در همان سخنرانی تصریح کرد که: 1. شمار خانه‌های مسکونی همواره از تعداد خانوارها افزون‌تر بوده […]

در جهنم سرمایه داری ایران 200 تریلیون تومان تولید سالانه، چند ده هزار گورخواب

  فاجعه‌ها یکی، دوتا نیست. دوربین موبایل‌های هزاران نفر از نسل جوان، درس خوانده و دانشگاهی طبقه کارگر ایران، از مراسم تشیع جنازه یکی از منفورترین مالکان و حاکمان سرمایه، از خاکسپاری رفسنجانی، عکس می‌گیرد و بسیار مفتخر راهی اینترنت می‌سازد!. این دوربین‌ها اما بسیار به ندرت، به سوی گورخوابان، معتادان، گرسنگان و توده نفرین […]