دسته: نشریه ها

شماره بیستم و دوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری کارگران رژیم اسلامی و گلادیاتورهای خردسال مجبور به فروش شاق جان «کلی گویی» یا «راه حل مشخص»؟ نیروی کار رایگان و جنبش کارگری مدفون کارگران کوخ نشین ویروس کرونا در معیت سرمایه داری ایران و رژیم اسلامی سرمایه مساله دستمزد و چانه […]

شماره بیستم و یکم نشریه

دور نخست انتشار این نشریه چند سال پیش آغاز شد و تا شماره 21 ادامه یافت. چرا متوقف گردید، یگانه دلیلش وفور مشکلات و کمبود توان  برای ادامه آن بعنوان یک ظرف مؤثر دخالتگری رادیکال ضد سرمایه داری در سیر رخدادهای روز جنبش کارگری بود. ما همیشه و همه جا تصریح کرده ایم که رویکرد […]

شماره بیستم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: جنبش کارگری ایران در دی ماه 1396 ترس از سوریه ای شدن!! درس هایی از خیزش آذر 96 درباره خیزش دی ماه کارگران جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.

شماره نوزدهم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1396 تظاهرات گسترده بازنشستگان در اعتراض به سطح نازل دستمزدها تحقق خواست های زلزله زدگان تنها از طریق شوراها امکان پذیر است. شورا، تنها راه نجات است رفرمیست ها و روایت شدن و نشدن!! جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک […]