برچسب: نشریه علیه سرمایه

شماره سی و دوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی جنبش کارگری ایران در سه ماهه سوم 1399 کرونا و کودکان کار”روزگار سخت نان آوران کوچک” کار بدون مزد خانگی و مراقبتی زنان و تولید ناخالص ملی در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی» کارگران قطعات توربین شهریار […]