مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

شماره سی و دوم نشریه علیه سرمایه

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.