مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

 • گزارشی از کارخانه تولید الیاف بهکوش
 • در حاشیه اعتراضات اخیر بازنشستگان
 • کار کودک
 • فاشیسم اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا
 • شعر / تصور کن
 • ماهیت فتیشیستی کالا
 • از زندگی کارگران در جهنم سرمایه داری ایران
 • رزمایش کمک به فقرا
 • جنبش کارگری ایران در دی ماه سال 1399
 • رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان
 • برگی از تاریخ جنبش کارگری / اعتصاب بزرگ کارگران سیتروئن
 

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.