روز پنجشنبه ۲۲ اسفندماه، جمعی از کارگران شرکت آب و خاک پارس پروژه تبریز مرند در اعتراض به عدم پرداخت نکردن دستمزد های معوقه ۶ ماه خود دست به اعتصاب زدند. کارگران پیمانی شبکه بهداشت و درمان گچساران در اعتراض به  عدم پرداخت  حقوق و مطالبات معوقه خود چند روز است در اعتصاب هستند. کارگران اعتصابی با برپا کردن تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شبکه در شهرستان گچساران خواستار پرداخت معوقات خود شدند. تا هم اکنون ۲۶ تن از کارگران حوزه بهداشت و درمان سرمایه در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان باخته اند. این شرایط کار این بخش از کارگران ایران است. ابتلای فراگیر کارگران سراسر جهنم سرمایه داری به این ویروس مرگزا و قتل عام وسیع آنها بر اثر این بیماری که حاصل عملکرد رژیم اسلامی سرمایه و سرمایه داران آن است کم نیست، آب باریکه نان و غذای ناچیز روزانه را مدت ها است بر ما بسته اند. فریاد نفرت کارگران ایران از این همه فجایع سرمایه بر سرشان در سراسر این جهنم بلند است. وقت آن است که ما کارگران همه واحد های مختلف کار و تولید، آحاد کارگری در همه جا کار را تعطیل کنیم همزمان خواهان معیشت رایگان همگانی شویم، خواهان رایگان شدن بهداشت و دارو و درمان شویم. برای این کار و رفع تمام ضعف ها و فروماندگی هایمان در مقابل سرمایه داران و دولت آن ها، برای باز داشتن آنها از این همه دست اندازی های غیر انسانی به زندگی، سلامت وحداقل معیشت مان و خانواده هایمان، متحد و شورایی عمل کنیم و برای این کار قدرتی سازمان یافته در شوراهای ضد سرمایه داری خود شویم.