کارگران  کارخانه فولاد دامغان بدنبال شیوع ویروس کرونا و ابتلاء هشت تن از کارگران به این ویروس دست به اعتراض زدند. آنها می گویند علیرغم ابتلاء این کارگران به کرونا، کارفرما حاضر به تعطیلی کارخانه نمی باشد و به کارگران گفته است “هر کس اعتراض دارد برود تسویه حساب کند و برای همیشه به خانه‌اش برود”. این کارگران می گویند، به دلیل ترس از بیکاری مجبورند بدون ماسک و دستکش کار کنند. ویروس کرونا (کووید 19) از انسان به انسان منتقل می گردد و تجمع کارگران در محیط های کار و زیر سقف های مشترک ابتلای به بیماری را ممکن می کند و این را همه سرمایه داران و دولت های آن ها در سراسر جهنم سرمایه داری جهان می دانند با وجود این در هر شرایطی کارگران را به این میدان های تیرروانه می کنند. این در حالی است که دولت های سرمایه همراه با بانک های بزرگ مرکزی و بانک جهانی در سراسر این جهنم از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال کره ارض و با بهانه قرار دادن بحران سرمایه به پمپاژ پول و سرمایه با بهره های منفی یک بار دیگر به جبران کاهش سود شرکت ها، واحد های کار و تولید شتافته اند. سرمایه داری ایران، هیئت رهبری آن و دولت هولو کاست آفرین آن از این نیز فراتر می روند و کارگران مبتلا به ویروس مرگزا را وادار به کار در فضای جهنمی تولید و کار می نمایند. این فقط کارگران ایران خودرو، عسلویه و سایر حوزه های سرمایه نیستند که برای افزایش سود سرمایه داران می بایست راهی سلاخ خانه های کار و تولید گردند این شرایط کار همه کارگران سراسر جهان در این روز ها است. سرمایه داران و دولت های آن ها این روز ها بیش از پیش فقط به فکر انباشت و عدم توقف حتی یک لحظه تولید اند. ما کارگران نه تنها می بایست در این شرایط بفکر سلامت خود و خانواده های خود باشیم بلکه بخصوص اکنون که تعطیلی کار دستور کار فوری، مبرم و حیاتی بخش بسیار گسترده ای از طبقه کارگر ایران شده است، می بایست هر چه زودتر دست بکار عملی ساختن این امر مهم و حیاتی برای زندگی خود و خانواده هایمان شویم. با قدرت سازماندهی شورایی کار را تعطیل کنیم، معیشت همگان، بهداشت و دارو و درمان یکسره رایگان را بر سرمایه داران و دولت آنان تحمیل کنیم.