دسته: سرمایه و معضلات بهداشت و درمان

دفاع دموکراتیک و مدنی از جان انسانها در مقابل ویروس کرونا!!!

سرمایه داری خوب و بد ندارد و بورژوازی همه جای جهان سر و ته یک کرباس است. انسان، انسانیت، موجودیت انسانی و نیازهای اولیه بشری هیچ چیز، سرمایه، سود، انباشت و خودافزائی غول آسای سرمایه  همه چیز. این حرف اول و آخر شیوه تولید سرمایه داری در سراسر دنیا و در کل تاریخ این نظام […]

رژیم اسلامی، ویروس کرونا و حمام خون کارگران

جان کارگر در هیچ کجای دنیای سرمایه داری واجد هیچ ارزشی نیست اما آنچه بورژوازی ایران و رژیم درنده اسلامی با کارگران می کند، سبعیت و بربریتی غیرقابل توصیف است. هر لحظه و هر ساعت که می گذرد کتاب تازه ای از جنایات رعب انگیز این رژیم دررابطه با ماجرای شیوع «کرونا»، پروسه اپیدمی شدن […]

ویروس کرونا در معیت سرمایه داری ایران و رژیم اسلامی سرمایه

دو کارگر سکنه جهم سرمایه داری ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته اند. وقوع این فاجعه را تمامی خبرگزاری های رسمی دنیا تأیید کرده و اعلام داشته اند. همه می دانند که ویروس کرونا پس از سرایت به انسان ها حدود دو هفته طول می کشد تا آثار بالینی ابتلا به بیماری […]

یک جنبش سراسری شورائی به وجود آریم، دارو و درمان را کاملا رایگان سازیم.

  کارگران تنها در کار و تولید ارزش اضافی برای بورژوازی سلاخی نمی شوند، بلکه حتی کارپرداخت شده آنها هم مدام زیر فشار گرانی‌ها، بالا رفتن هزینه درمان بیماری و از کار افتادگی از کفشان خارج و سود سرمایه می‌شود. خیل عظیمی از کارگران مزدی به خاطر نداشتن اندوخته‌ای و برنیامدن از پس هزینه‌های بیمارستانی […]

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی

  پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند. این در حالی است که کمبود نیروی کار در بیمارستان‌ها بیداد […]