آخرین مطالب
منجی طلبی و نقش شوراها /

فریاد اعتراض همه ما کارگران به گرسنگی، بی خانمانی، فقر و فلاکت، تبعیضات جنسی، دخالت دولت در زندگی خصوصی، بیکاری، بی داروئی، آلودگی های زیست محیطی، گرانی و مصیبت های دیگر همه جا بلند است. به هرکجا که می روی از محله و خیابان، فروشگاه، بیمارستان، بانک، ادارات خصوصی و دولتی، مهمانی، تفریح و سفر، […]

در حاشیه سخنان امیدزای اسماعیل بخشی /

    مبارزات کارگران هفت تپه از دیرباز تا امروز و به ویژه در طول دو دهه اخیر صفحات متعدد و درس آموزی از کل کارنامه چهل سال اخیر جنبش کارگری ایران را به خود اختصاص داده است. آنها به طور نسبی بیشتر از سایر بخشهای طبقه کارگر در حال کار زار بوده اند. روزها […]

دور چهارم اعتصاب کارگران راننده شبکه سراسری حمل و نقل ایران /

چهارمین دور اعتصاب رانندگان شبکه سراسری حمل و نقل در طول سال جاری، از صبح روز پنجشنبه دهم آبان ماه آغاز شد. کارگران این بار تعطیل چرخه کار را با سر دادن فریاد حمایت از همدوشان مبارز اسیر و شکنجه شده خویش و با تأکید بر تداوم پیکار برای رهائی آنها شروع نمودند. رانندگان در […]

سرمایه داری ایران و بن بست راه حل های جناح ها /

گزاره ” بحران ذاتی و سرشتی سرمایه داری است ” گزاره ای ذهنی و خیالی نیست که از دهان و ذهن مخالفان سرمایه داری برای ارائه سخنرانی ها در محافل آکادمیک و سیاسی بیان شود. بحران سرمایه داری عینی، دائمی و گریزناپذیر است. اما اقتصاددانان از دیرباز ادوار و چرخه های اقتصادی را شناسایی و […]

“مبارزه منفی” با سرمایه داری!! /

گمراهه بافی در پیش پای توده های کارگر و منحرف سازی مبارزه آنان از پیکار واقعی ضدسرمایه داری سابقه ای به درازای کل عمر جنبش کارگری جهان دارد. ما همواره گمراهه “مبارزه رفرمیستی” را نقد کرده ایم و از کارگران خواسته ایم بساط این شکل از مبارزه یعنی امید داشتن به پارلمانتاریسم، رفراندوم، انتخابات، دولت […]

کارگرانی که محو سرمایه داری را رؤیا بافی می دانند /

فرصتی پیش آمد تا با عده ای از دوستان کارگر بازنشسته و شاغل به گفتگو بنشینیم. مطابق معمول صحبت از شرایط و اوضاع و احوال جاری زندگی پیش آمد. بیکاری بیشتر می شود؛ اجاره خانه به اوج رفته است؛ مزدها دیگر کفاف هیچ چیز را نمی دهد؛ خطر قحطی بسیار جدی است؛ تحریم ها زندگی […]

احکام بربرمنشانه زندان و شلاق برای کارگران هپکو /

قوه قضاییه حاکمیت اسلامl دار سرمایه برای حفظ حاکمیت جهنمی خود، سود اندوزی وانباشت بیشترسرمایه داران، درشرایطی که فقر وفلاکت بیداد میکند ،دستمزد های ناچیز کارگران را ماه ها به تعویق می اندازد ،ان جا که کارگران هپکو برای گرفتن دستمزدهای  نا چیز خود رو به مبارزه با سرمایه بپا می خیزند ،حاکمت سرمایه کارگران […]

جنبش کارگری ایران در مهرماه 1397 /

تعداد اعتصابات در هفت ماه اول امسال 3.7 برابر مدت مشابه سال گذشته و 6 برابر همین مدت در سال 1395 است. مجموع اعتصابات و اعتراضات جمعی کارگران در مدت هفت ماه امسال نزدیک دو برابر همین مدت سال گذشته بوده است (912 در مقابل 462). از این گذشته ما تاکنون شاهد رشد کمی کارگران […]

کارگران آموزش و تعطیل چرخه کار سرمایه /

معلمان در سطحی چشمگیر دست از کار کشیده و خواستار تحقق مطالبات عاجل خود هستند. افزایش مزدها، بهبود وضع معیشت و شرایط کار، پیرایش متون آموزشی از آموزه های ماورا ارتجاعی، پاکسازی مدارس از حضور اشغالگرانه 40 ساله نیروهای سرکوب فکری رژیم اسلامی، پایان دادن به تحقیر و توهین و بمباران عزت انسانی معلمان و […]

پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مورد جنبش شورائی 8-11 /

  8. ماهیت دموکراسی چیست و چه ارزیابی از آن دارید؟ بنیاد دموکراسی، هر نوع دموکراسی، بر ایجاد سازش میان طبقات ماهیتا متضاد و متخاصم اجتماعی، طبقات استثمارگر و استثمارشونده، طبقات حکومت کننده و حکومت شونده استوار است. پارلمانتاریسم، «انتخابات آزاد»، «حق رأی برابر»، «آزادی تحزب و تشکیلات و تظاهرات و بیان و مطبوعات» رکن […]